The Rudimentary Supranationalism

Sitting Pretty

Skilsmässa och juridik

I min gamla klass jag hade när jag gick i lågstadiet så var det väldigt många som hade föräldrar som var skilda. Det är ganska sorgligt att det är så. Jag tycker att om man skaffar sig ett barn så ska man ju stanna kvar för barnets skull och försöka lösa de problem man har. Men istället så skiljer man sig vid första lilla bråk. Men när det väl kommer till det så måste man hålla på mycket med juridik eftersom man ska se till att båda parterna får ägodelar de ägt osv. Vem ska ha huset till exempel? Vem ska ha vårdnaden om barnet? Jag vet att det finns en jurist i Stockholm som har han om just sådana frågor.